AKADEMIA PLATOŃSKA 2020: IDEA DOBRA / ΙΔΕΑ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ

Letnia Szkoła Platonizmu 27.08-02.09.2020 Lanckorona

W tym roku skupimy uwagę na pojęciu dobra. Postawimy pytanie, w jaki sposób poznanie tego, co Platon nazywa ἀρχὴ ἀνυπόθετος i τοῦ παντὸς ἀρχή, jest wyzwalające. Będziemy interpretować fragmenty Politei. Sięgniemy do komentarzy neoplatońskich (Plotyn, Ps.-Dionizy Areopagita) i współczesnych (Natorp, Heidegger), a także do tekstów wykazujących ich zbieżność (Beierwaltes, Hadot, Aubenque, Narbonne, Schürmann).

[ historia / edycja 2019 ]